Who's Online

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำโรงพยาบาลพนมไพรขอความร่วมมือ เพื่อลดความเสี่ยงและสกัดโรคโควิด-19

293340.jpg

โรงพยาบาลพนมไพร "งดเยี่ยมผู้ป่วย" เดือนเมษายน 2564 ด้วยสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อ โรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

842564.jpg

โรงพยาบาลพนมไพร กำหนดการกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

105562.jpg

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร จัดทำโครงการผ้าป่าหนังสือธรรมะ

อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลพนมไพร จัดทำโครงการผ้าป่าหนังสือธรรมะ ภายใต้การดำเนินงาน “อำเภอพนมไพร อำเภอเศรษฐกิจคุณธรรมยั่งยืน”ตามนโยบาย “จังหวัดร้อยเอ็ด เมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” และแผนพัฒนา Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy)

จัดพิมพ์ผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
1. หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย จำนวน 200 เล่ม
2. หนังสือ ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม จำนวน 2,000 เล่ม
(เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน หนังสือที่ระลึก /หนังสือธรรมทาน แก่เจ้าภาพผู้สนใจในงานต่างๆ บูชาจัดงานตามเหมาะ)

กำหนดทอดถวายผ้าป่าหนังสือธรรมะ ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 น. ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร
เวลา 09.00 น. พิธีทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะ

>> ช่องทางร่วมทำบุญเพิ่มเติม : ท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยบริจาคผ่านธนาคาร (QR Code) ซึ่งเป็นระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Donation) รองรับการบริจาคลดหย่อนภาษีเข้าระบบของสรรพากรโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานเมื่อจะใช้สิทธิลดหย่อนเงินบริจาค

105390.jpg

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA เพื่อใช้ในโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องพร้อมน้ำยาสำเร็จรูปในการตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ เผยแพร่บนเว็บไซต์และปิดประกาศที่บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลพนมไพร ให้ทราบโดยทั่วกัน Download ได้ที่นี่

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง
อัจฉริยาพร นวลเพ็ญ
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ