Who's Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำสสจ.ร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รพ.พนมไพร

29-11-64_สสจ._รอยเอด_มอบชอดอกไม_แสดงความยนด.jpeg

*** สสจ. ร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รพ.พนมไพร ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ศรีสวางควัฒน ประจำปี 2564" ***
วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเป็นเป็นประธาน โดยในการประชุมครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร เนื่องในโรงพยาบาลพนมไพร ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ" รางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2564 ระดับโรงพยาบาลชุมชน" ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร

ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๕ อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก

ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์  รพ.พนมไพร

ตามประกาศฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ตาม link นี้ download รายละเอียดที่นี้

ประชาสัมพันธ์บริการวัคซีนโควิด -19 หน่วยบริการโรงพยาบาลพนมไพร

322562.jpg

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร

เปิดบริการวัคซีนโควิด-19
แบบ Walk in ในสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-19
29 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม นี้

เข็ม 1 เลือกได้ 5 สูตร
ชอบสูตรไหน จัดไป!!!

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังนี้  Download รายละเอียดได้ที่นี่

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

S__7200852.jpg

ปายฟ้า  ดังก้อง
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ