ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร?รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่