ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

? ? ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. พนักงานทำความสะอาด? จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานบริการ (งานสนาม) จำนวน 2 อัตรา

สอบถามรายละเอียด และหรือขอรับใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4359 1321-2 ต่อ 4304 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnphos.net?Download รายละเอียดได้ที่นี่