ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

? ? ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1. พนักงานบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานบริการ (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)?หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์?http://www.pnphos.net?หมายเหตุ ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.?Download รายละเอียดได้ที่นี่