ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

??ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา?รายละเอียด Download ได้ที่นี่