ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

?? ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

1. นักวิชาการเงินและบัญชี??จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานบริการ (งานสนาม) จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น 3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึงวันที่?22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)?หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์?http://www.pnphos.net?หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.?Download รายละเอียดได้ที่นี่