ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

?โรงพยาบาลพนมไพร ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี? จำนวน 1 คัน?Download รายละเอียดได้ที่นี่?