ประกาศ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562??Download รายละเอียดได้ที่นี่?