ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. นักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.พนมไพร) จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา

3. พนักงานช่วยการพยาบาล (หมอนวด) (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย) จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียด และหรือขอรับใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnphos.net ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  Download รายละเอียดได้ที่นี่