ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ

   จังหวัดร้อยเอ็ด โดย โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pnphos.net หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4359-1321-2 ต่อ 4302 ในวันและเวลาราชการ Download รายละเอียดได้ที่นี่