ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ประกอบไปด้วย

1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)   จำนวน  2  อัตรา

2. นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร)  จำนวน  1  อัตรา

3. พนักงานประจำห้องยา (กลุ่มงานเภสัชฯ)  จำนวน  1  อัตรา

4. พนักงานประจำตึก (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

5. พนักงานช่วยการพยาบาล (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)  จำนวน  2  อัตรา

7. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)  จำนวน  1  อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ชั้น3) อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 4304 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.pnphos.net หมายเหตุ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่