รายงานผลการประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

ตามที่คณะทำงาน โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการประชุม และสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562? EB.5?รายละเอียด Download ได้ที่นี่