แผนการดำเนินงานออกประชาสัมพันธ์โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯ

ตามที่คณะทำงาน โครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯสำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร และอำเภอหนองฮี ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการไปแล้วนั้น จึงขอรายงานแผนการดำเนินงานออกประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงรายใหม่ ตามราย รพสต. ปีงบประมาณ 2563 EB.6?รายละเอียด Download ได้ที่นี่