มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ของโรงพยาบาลพนมไพร

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และการรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ของโรงพยาบาลพนมไพร  EB 17 รายละเอียด Download ได้ที่นี่