ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร

  ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือกจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.1 พยาบาลวิชาชิพ (กลุ่มงานการพยาบาล)  จำนวน  1  อัตรา

1.2 นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)  จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียด Download ได้ที่นี่