ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

  ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล และห้องจรัส สุวรรณเวลา อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ดังนี้ รายละเอียด Download ได้ที่นี่