ข้อมูลมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ

ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำข้อมูลมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ โรงพยาบาลพนมไพรเพื่อให้สาธารณชน รับทราบโดยทั่วไป Download รายละเอียดได้ที่นี่