ข้อมูลการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์ขอนำข้อมูลมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลพนมไพรเพื่อให้สาธารณชน รับทราบโดยทั่วไป Download รายละเอียดได้ที่นี่