ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

??ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563?ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร??รายละเอียด Download ได้ที่นี่