ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

?ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ?รายละเอียด Download ได้ที่นี่