ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง? (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร?Download ได้ที่นี่