ขั้นตอนการบริการรับวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพนมไพร

141174.jpg