ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง การปรับระบบบริการในสถานการแพร่ระบาด Covid -19

214819107_1859755427531384_8926070735689441171_n.jpg

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรงพยาบาลพนมไพร
จึงขอประกาศ ดังนี้
> "ให้บริการ" ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีอาการเร่งด่วน เปิดให้บริการปกติ 24 ชั่วโมง
> "งดเยี่ยมทุกกรณี "แผนกผู้ป่วยใน
> "งดบริการ"
- แผนกผู้ป่วยนอก
- ห้องคลอด
- ห้องผ่าตัด
- แผนกทันตกรรม (สำหรับงานที่ฟุ้งกระจาย)
- แผนกกายภาพ
- แผนกแพทย์แผนไทยฯ
ระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม 2564
>>หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 ถึง 2
โทรศัพท์มือถือ (สายด่วนโควิด) 08 6334 9344
--------------
9/7/2564