โรงพยาบาลพนมไพร ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

img3.jpg

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ 28 กรกฎาคม 2564

ลงนามถวายพระพร