สื่อสารแนวทางปฏิบัติ "คนพนมไพรอยากกลับบ้าน ขอเพียงโทรมา"

225651614_1874493502724243_4617748934884539419_n.jpg

สื่อสารแนวทางปฏิบัติ
"คนพนมไพรอยากกลับบ้าน ขอเพียงโทรมา"
สำหรับผู้ที่มีผล
> RT-PCR (SAR CoV-2) หรือ
> Covid Antigen test kit เป็นบวก
--------------
28/7/2564

ดูน้อยลง