ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 นางสาวปนัดดา  ปาทะหา

    1.2 นางสาวจุรีพร  คินันติ