โรงพยาบาลพนมไพร นำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล "ศรีสวางควัฒน"