Who's Online

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำสสจ.ร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รพ.พนมไพร

29-11-64_สสจ._รอยเอด_มอบชอดอกไม_แสดงความยนด.jpeg

*** สสจ. ร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รพ.พนมไพร ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ศรีสวางควัฒน ประจำปี 2564" ***
วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเป็นเป็นประธาน โดยในการประชุมครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร เนื่องในโรงพยาบาลพนมไพร ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ" รางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2564 ระดับโรงพยาบาลชุมชน" ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฎิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างพลังขับเคลื่อนให้กับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรสาธารณสุขอื่น ได้ปฏิบัติตาม
???? 29 พฤศจิกายน 2564 ????
ข้อมูล : นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ภาพ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว : วรรณิดา จันทไทย

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ