โรงพยาบาลพนมไพร ขอเชิญชวนเด็กที่มีอายุ 6 -17 ปี เข้ารับบริการวัคซีนพระราชทาน

273221693_2027675864072672_2942995254702254818_n.jpg

????ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันลูกหลานเพื่อรับมือ "สายพันธุ์โอมิครอน”????????????????????
????โรงพยาบาลพนมไพร????
????????ขอเชิญชวนเด็กที่มีอายุ 6-17 ปี เข้ารับบริการวัคซีนพระราชทาน(Sinopharm )แบบ Walk in ไม่ต้องจองสามารถรับบริการได้เลย ทุกวัน

เริ่มวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ณ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร

???? 5 กุมภาพันธ์ 2565 ????
ข้อมูล : ภาสกร รัตนเดชสกุล/นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : ณัจฉริยา ต่อสกุล
ข่าว : ปริญญา พรไตร

ดูน้อยลง