ผอ.รพ.พนมไพร นำทีมบุคลากรร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน พร้อมประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก

141414.jpg

ผอ.รพ.พนมไพร นำทีมบุคลากรร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน พร้อมประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ***
วันนี้ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร นำคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน UNPSA และรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2564 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมประชุมวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ 7 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดยกิจกรรมสำคัญในงานตามกำหนดการ ประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีรองนายกและ รมว.สธ. และผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีมอบชุดคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง(Self HPV Test) พิธีมอบกล้องส่องปากมดลูกพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ โดยสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด/ลีลม จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ และปาฐกถาพิเศษ : การยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายทางวิชาการ ทิศทางการพัฒนาการผ่าตัดและปลูกถ่ายตับ Endoscopic Management ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และการบรรยายวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อCervical Cancer Screening & HPV Vaccination(การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการป้องกันมะเร็งปากมดลูกปฐมภูมิ) การกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องจรัส สุวรรณเวลา ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
---------------------------
4/2/2565
ภาพ : วิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล /ศิรภัสสร ถนัดค้า
ข้อมูล : กานต์นิภัทร ภูมิเรศสุนทร
ข่าว : นีรนุช เสียงเลิศ