กำหนดการฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

274036938_2036037116569880_6287224756353418502_n.jpg

???????? เช็คด่วน‼️‼️

****โรงพยาบาลพนมไพร มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการการจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร

โดยมีการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมด 3 ชนิด คือ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เป็นวัคซีน mRNA วัคซีนซีโนแวค (Sinovac) และวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm)
????วัคซีน Pfizer (ฝาสีม่วง)????สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป
????วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม)????สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
????วัคซีน Sinovac และ Sinopharm ????สำหรับเด็กอายุ 6 ปี ขึ้นไป

???? ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
????ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร

****หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการ การฉีดของแต่ละโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน ดังตารางที่แนบท้ายมาดังนี้????????????????

???? 16 กุมภาพันธ์ 2565 ????
ข้อมูล : ชุติมา ปัตลา
ภาพ : อารญา โทปัญจ่า
ข่าว : อารญา โทปัญจ่า

ดูน้อยลง