ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (รายละเอียดตามประกาศสสจ.รอ ลงวันที่ 18 ก.พ. 65 ) รายละเอียดโดยย่อๆ ดังต่อไปนี้
1. รพ.พนมไพร รับตำแหน่ง "นักวิชาการสาธารณสุข"
2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 2 มีนาคม 2565
3. ระยะการจ้าง 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง
4. ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 40,000 บาน/เดือน
5. สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดข่าวสารหน้าลิฟท์ หรือ Download รายละเอียดได้ที่นี่