ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียดได้ที่นี่