Who's Online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำผอ.รพ.พนมไพร ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน CI ระดับตำบล ในเขตอำเภอพนมไพร

434241.jpg

*** ผอ.รพ.พนมไพร ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน CI ระดับตำบล ในเขตอำเภอพนมไพร ***

วันนี้ (2 มีนาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร พร้อมตัวแทนคณะกรรมการบริหาร รพ.พนมไพร ออกเยี่ยม CI (Community Isolation) จำนวน 5 ศูนย์ ในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร ได้แก่

 

1. CI สระแก้ว
(ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์สุข หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว)
รองรับจำนวน 15 เตียง
2. CI วารีสวัสดิ์ (ณ อาคาร กศน. ม.1 ต.วารีสวัสดิ์)
รองรับ จำนวน 20 เตียง
3. CI โพธิ์ใหญ่
ณ ศูนย์เด็กเล็กโนนชัยศรีหนองแคน ข้าง อบต.โพธิ์ใหญ่
รองรับ จำนวน 20 เตียง
4. CI หนองทัพไทย (ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ อบต.หนองทัพไทย ม.2 ต.หนองทัพไทย)
รองรับ จำนวน 15 เตียง
5. CI คำไฮ (ณ วัดป่าบ้านนางเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลคำไฮ)
รองรับ จำนวน 15 เตียง
อย่าชะล่าใจ ❗️❗️ ขอให้พี่น้องประชาชน ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด "DMHTT"
???? 2 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : วิชาญ เอี่ยมรัศมีกุล /
อภิชาติ สิมงาม
ข่าว : วรรณิดา จันทไทย

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ