Who's Online

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำผอ.รพ.พนมไพร ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 3/2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร

.jpg

*** ผอ.รพ.พนมไพร ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 3/2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร ***
วันนี้ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการ รพ.พนมไพร ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญบ้านฯ ครั้งที่ 3/2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมไพร โดยมีวาระเน้นย้ำ ขอความร่วมมือและหาแนวทางร่วมกันในการเร่งดำเนินการให้กลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนโควิด -19 ที่ครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและลดอาการรุนแรงของโรคหากติดเชื้อ
-----------------
2/3/2565
ภาพ : วิชาญ เอี่ยมรัศมีกูล
ข่าว : นีรนุช เสียงเลิศ

 

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ