นายอำเภอพนมไพรประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม จัดตั้ง CI รวมของอำเภอพนมไพร

112233.jpg

*** นายอำเภอพนมไพรประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม จัดตั้ง CI รวมของอำเภอพนมไพรเพิ่มอีก 1 แห่ง!!! ในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของอำเภอพนมไพร ***
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในระยะเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมาในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพรและมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมีนาคมเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ส่งผลต่อสถานการณ์เตียงและการรองรับ
วันนี้(8 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. ศปก.อำเภอพนมไพร นำโดยนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร และคณะได้ประชุมและกำหนดแนวทางการรองรับผู้ป่วยโดยการจัดตั้งศูนย์พัก (Community Isolation : CI) ซึ่งจะรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการประเมิน รักษาแล้ว เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว (อาการปกติ) ร่วมกับการบริการจัดการของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) อำเภอพนมไพร นำโดยนายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการ รพ.พนมไพร นายอุดมศักดิ์ ส่งเสริม สาธารณสุขอำเภอพนมไพร พร้อมด้วยนายกองค์การบริการส่วนตำบลทุกแห่งของอำเภอพนมไพร ร่วมวางแผนตามนโยบายของอำเภอพนมไพร หรือพนมไพรโมเดล คือในพื้นที่ของอำเภอพนมไพรจะมี CI ให้ผู้ป่วยติดเชื้อพักรักษาตัวไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่บ้านHI
ทั้งนี้เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น ที่ประชุม ศปก.อำเภอพนมไพรมีมติให้เตรียมความพร้อมเปิด CI รวมของอำเภอพนมไพรเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ CI การอาชีพพนมไพร
โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังคงรักษาตัวอยู่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ วันที่ 8/3/2565)
????????ผู้ป่วยสะสม (ม.ค.65 - ปัจจุบัน) 276 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 30 ราย
- กำลังรักษา 249 ราย
- เสียชีวิต 1 ราย
????????เตียงรองรับใน CI ระดับตำบล
- เตียงรองรับทั้งหมด 288 เตียง
- จำนวนผู้ป่วยครองเตียง 175 เตียง
- จำนวนเตียงว่าง 113 เตียง
และขอเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนอำเภอพนมไพรว่าทุกพื้นที่ตำบลพนมไพรมี CI เพื่อรองรับผู้ป่วย
จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชน รวมถึงห้างร้านโรงงาน สถานศึกษา ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด
-------------------------------------
????8/3/2565????
ข้อมูล : สำอาง สมภักดี,นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : สำอาง สมภักดี
ข่าว : ปริญญา พรไตร