สถานการณ์ COVID-19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

275429433_2052193008287624_6230120115398191601_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
ผู้ป่วยสะสม (ม.ค.65 - ปัจจุบัน) 276 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 30 ราย
- กำลังรักษา 249 ราย
- เสียชีวิต 1 ราย
เตียงรองรับใน CI ระดับตำบล
- เตียงรองรับทั้งหมด 288 เตียง
- จำนวนผู้ป่วยครองเตียง 175 เตียง
- จำนวนเตียงว่าง 113 เตียง
???? 8 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ/ข่าว : วรรณิดา จันทไทย