สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

275518838_2053624261477832_334920558789447829_n.jpg

ผู้ป่วยสะสม (ม.ค.65 - ปัจจุบัน) 289 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 43 ราย
- กำลังรักษา 307 ราย
- เสียชีวิต 1 ราย
เตียงรองรับใน CI ระดับตำบล
- เตียงรองรับทั้งหมด 296 เตียง
- จำนวนผู้ป่วยครองเตียง 225 เตียง
- จำนวนเตียงว่าง 71 เตียง
???? 10 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ/ข่าว : วรรณิดา จันทไทย