สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

277096198_2061207604052831_2130729579511916110_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565
ผู้ป่วยในพื้นที่ปัจจุบัน 414 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 55 ราย
- กำลังรักษา
- ศูนย์พักคอย(CI) 318 ราย
- รักษาที่บ้าน (HI) 96 ราย
- เสียชีวิตสะสม 3 ราย
???? 20 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : ศิรภัสสร ถนัดค้า
ข่าว : วรรณิดา จันทไทย