สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

277220868_2062140820626176_2517569808274431527_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

ผู้ป่วยในพื้นที่ปัจจุบัน 398 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 82 ราย
- กำลังรักษา
- ศูนย์พักคอย(CI) 293 ราย
- รักษาที่บ้าน (HI) 105 ราย
- เสียชีวิตสะสม 4 ราย

???? 21 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ : ศิรภัสสร ถนัดค้า
ข่าว : วรรณิดา จันทไทย

ดูน้อยลง