สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

277227071_2062791477227777_1362556954166374169_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565

ผู้ป่วยในพื้นที่ปัจจุบัน 415 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 73 ราย
- กำลังรักษา
- ศูนย์พักคอย(CI) 286 ราย
- รักษาที่บ้าน (HI) 129 ราย
- เสียชีวิตสะสม 4 ราย

???? 22 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : นีรนุช เสียงเลิศ
ภาพ/ข่าว: วรรณิดา จันทไทย

ดูน้อยลง