สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

276059765_2063533810486877_2811882059844988250_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2565


ผู้ป่วยในพื้นที่ปัจจุบัน 511 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 108 ราย
- กำลังรักษา
- ศูนย์พักคอย(CI) 352 ราย
- รักษาที่บ้าน (HI) 159 ราย
- เสียชีวิตสะสม 4 ราย

???? 23 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : พยาบาลผู้ประสาน CI
ภาพ/ข่าว: วรรณิดา จันทไทย

ดูน้อยลง