สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

276257189_2064236653749926_8229813745565691276_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565
ผู้ป่วยในพื้นที่ปัจจุบัน 542 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 63 ราย
- กำลังรักษา
- ศูนย์พักคอย(CI) 365 ราย
- รักษาที่บ้าน (HI) 177 ราย
- เสียชีวิตสะสม 4 ราย
???? 24 มีนาคม 2565 ????
ข้อมูล : พยาบาลผู้ประสาน CI
ภาพ/ข่าว: วรรณิดา จันทไทย