โรงพยาบาลพนมไพร ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานบริการ

111111.jpg

*** โรงพยาบาลพนมไพร ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานบริการ… เร่งเสริมภูมิคุ้มกันลดป่วย ลดตาย ***
โรงพยาบาลพนมไพร นำโดย นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผอ.รพ.พนมไพร มอบหมายให้กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม วางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเร่งสร้างความครอบคลุมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งในวันนี้ (5 เมษายน 2565) ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในประชาชนทั่วไป และในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ตำบลชานุวรรณ โดยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนดังนี้
????????ประชาชนทั่วไป
???? Pfizer
????เข็มที่ 3 จำนวน 4 ราย
????????นักเรียนอายุ 5-11 ปี
???? Pfizer (ฝาส้ม)
????เข็มที่ 1 จำนวน 100 ราย
???? Pfizer (ฝาม่วง)
????เข็มที่ 1 จำนวน 1 ราย
????เข็มที่ 2 จำนวน 1 ราย
‼️รวมทั้งหมด จำนวน 106 ราย
???? 5 เมษายน 2565 ????
ข้อมูล : ลาวัลย์ ศรีทรัพย์
ภาพ : ปรียานุช ปัญญามัง
ข่าว : อารญา โทปัญจ่า