สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

278020653_2074249672748624_3926425558041499312_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 6 เมษายน 2565
ผู้ป่วยในพื้นที่ปัจจุบัน 640 ราย
- ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 76 ราย
- กำลังรักษา
- ศูนย์พักคอย(CI) 239 ราย
- รักษาที่บ้าน (HI) 401 ราย
- เสียชีวิตสะสม 4 ราย
???? 6 เมษายน 2565 ????
ข้อมูล : พยาบาลผู้ประสาน CI
ภาพ/ข่าว: วรรณิดา จันทไทย