ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร

278854102_2083651151808476_1877163764466185302_n_1.jpg

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร

แจ้ง "ปิด" แผนกผู้ป่วยในชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 22 เมษายน 2565

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ยังคงรักษา จำนวน 6 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย

จึงขอ "งด" การรับไว้นอนรักษาในโรงพยาบาล และ "ปิด"
แผนกผู้ป่วยในตามช่วงวันดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : ผู้ป่วยในปัจจุบัน และ ในช่วงวันที่ปิดบริการ 18 – 22 เมษายน 2565 จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
----------------
18/4/2565
ภาพ : ณัจฉริยา ต่อสกุล
ข้อมูล : คณะกรรมการบริหาร รพ.พนมไพร
ข่าว : นีรนุช เสียงเลิศ

ดูน้อยลง