สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

278969442_2085425128297745_4488489163310407265_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 20 เมษายน 2565

> ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 96 ราย
> ผู้ป่วยกำลังรักษาปัจจุบัน 792 ราย ประกอบด้วย
1. ศูนย์พักคอย(CI) 329 ราย
2. รักษาที่บ้าน (HI) 463 ราย
> เสียชีวิตสะสม 5 ราย

-----------------------------
20 เมษายน 2565
ข้อมูล : พยาบาลผู้ประสาน CI
ภาพ/ข่าว: นีรนุช เสียงเลิศ

ดูน้อยลง