สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

278951330_2086592191514372_4843426206555816467_n.jpg

สถานการณ์ COVID - 19 อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 21 เมษายน 2565


> ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ (ATK + ) 98 ราย
> ผู้ป่วยกำลังรักษาปัจจุบัน 771 ราย ประกอบด้วย
1. ศูนย์พักคอย(CI) 314 ราย
2. รักษาที่บ้าน (HI) 457 ราย
> เสียชีวิตสะสม 5 ราย

-----------------------------
21 เมษายน 2565
ข้อมูล : พยาบาลผู้ประสาน CI
ภาพ/ข่าว: นีรนุช เสียงเลิศ

ดูน้อยลง