Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ระบบงานสารสนเทศ

ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานในเครือข่าย

รพ.สต.นาชม
รพ.สต.ดอนแดง
รพ.สต.กุดน้ำใส
รพ.สต.หนองทัพไทย
รพ.สต.หัวนา
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
รพ.สต.วารีสวัสดิ์
รพ.สต.คำแดง
รพ.สต.โพธิ์ชัย
รพ.สต.นานวล
รพ.สต.คำไฮ
รพ.สต.สระแก้ว
รพ.สต.ค้อใหญ่
รพ.สต.ชานุวรรณ
รพ.สต.หนองบัว

Link แนะนำแผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUP พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

898989.jpg

***กำหนดแผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUP พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565- 24 มิถุนายน 2565 ***
วันนี้(30 พฤษภาคม 2565) เวลา 06.30 - 10.00 น.นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมายให้ นางนิทัศน์ ชินบุตรรักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUPพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีแผนการออกหน่วยบูรณาการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวานใน รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ออกดำเนินงาน 6 รพ.สต. (9 วัน)
ระหว่าง 30 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน เฉพาะวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีลำดับกิจกรรมบริการใน รพ.สต. ดังนี้
????????จุดบริการที่ 1 : ซักประวัติ (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต การสูบบุรี่/การดื่มสุรา) และแจกบัตรคิว
????????จุดบริการที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ และแยกคิว (กลุ่มที่ต้องงดอาหารเพื่อเจาะเลือด-บัตรสีแดง / ไม่ต้องเจาะเลือด-บัตรสีเขียว)
????????จุดบริการที่ 3 : เจาะเลือดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน ( HbAIC,Triglyceride, LDL-Cholesterol, Creatinine, Microalbumin)
????????จุดบริการที่ 4 : ตรวจฟัน คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก คัดกรองผู้ป่วยใส่ฟันเทียมพระราชทาน ตรวจสภาวะปริทันต์
????????จุดบริการที่ 5 : ตรวจเท้า / คัดกรองวัณโรค / ตัดกรองภาวะซึมเศร้า
????????จุดบริการที่ 6 : การนวดเท้า & ประคบสมุนไพร และฤาษีตัดตน
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ การตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน ณ .รพ.สต.คำแดง เป้าหมาย จำนวน 71 คน ผู้มารับบริการ จำนวน 39 คนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม และผู้มารับบริการเป็นอย่างดี
???? 30 พฤษภาคม 2565 ????
ข้อมูล : สุปราณี โคตรสุวรรณ,กาญจนา สุกใส
ข่าว/ภาพ : ปริญญา พรไตร

ปฏิทินผู้อำนวยการ

ปฏิทินกิจกรรม รพ.

แพทย์ประจำโรงพยาบาล

วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร

พิสิทธิ์ จันทร์สาม
นายแพทย์

ประจักร์ มรกตอัมพรกุล
นายแพทย์

มนัสวี เลียงจินดาถาวร
นายแพทย์
ประภารัตน์ น้อยสุวรรณา
แพทย์หญิง

S__7200857.jpg

พีร วิสูตรานุกูล
นายแพทย์

 

 นิธิธาวดี  กวีมูล
แพทย์หญิง

ช่องทางรับข้อเสนอแนะ