แผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUP พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

898989.jpg

***กำหนดแผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUP พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565- 24 มิถุนายน 2565 ***
วันนี้(30 พฤษภาคม 2565) เวลา 06.30 - 10.00 น.นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมอบหมายให้ นางนิทัศน์ ชินบุตรรักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกำหนดแผนบูรณาการออกหน่วยตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2565 CUPพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีแผนการออกหน่วยบูรณาการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวานใน รพ.สต.ที่ยังไม่ได้ออกดำเนินงาน 6 รพ.สต. (9 วัน)
ระหว่าง 30 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน เฉพาะวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีลำดับกิจกรรมบริการใน รพ.สต. ดังนี้
????????จุดบริการที่ 1 : ซักประวัติ (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต การสูบบุรี่/การดื่มสุรา) และแจกบัตรคิว
????????จุดบริการที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ และแยกคิว (กลุ่มที่ต้องงดอาหารเพื่อเจาะเลือด-บัตรสีแดง / ไม่ต้องเจาะเลือด-บัตรสีเขียว)
????????จุดบริการที่ 3 : เจาะเลือดตรวจตามเกณฑ์มาตรฐาน ( HbAIC,Triglyceride, LDL-Cholesterol, Creatinine, Microalbumin)
????????จุดบริการที่ 4 : ตรวจฟัน คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก คัดกรองผู้ป่วยใส่ฟันเทียมพระราชทาน ตรวจสภาวะปริทันต์
????????จุดบริการที่ 5 : ตรวจเท้า / คัดกรองวัณโรค / ตัดกรองภาวะซึมเศร้า
????????จุดบริการที่ 6 : การนวดเท้า & ประคบสมุนไพร และฤาษีตัดตน
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ การตรวจสุขภาพประจำปีผู้ป่วยเบาหวาน ณ .รพ.สต.คำแดง เป้าหมาย จำนวน 71 คน ผู้มารับบริการ จำนวน 39 คนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม และผู้มารับบริการเป็นอย่างดี
???? 30 พฤษภาคม 2565 ????
ข้อมูล : สุปราณี โคตรสุวรรณ,กาญจนา สุกใส
ข่าว/ภาพ : ปริญญา พรไตร